meetings.nl, vind de perfecte locatie voor jouw zakelijke meeting

klanten reviews

Privacystatement meetings.nl

Voor meetings.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Meetings.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Gelet op de aard van de dienstverlening van meetings.nl, is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat je kennisneemt van dit privacystatement.

Verwerking van persoonsgegevens

Meetings.nl verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en locaties wanneer deze contact hebben met meetings.nl. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door meetings.nl en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) locaties worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de 'match' met een potentiële opdrachtgever te maken. meetings.nl kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende bedrijfsgegevens verlangen. Immers meetings.nl kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van meetings.nl te factureren aan de locatie. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als locaties door meetings.nl worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over de dienstverlening van meetings.nl of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Jouw e-mailadres zal hiervoor alleen met jouw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of jouw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kun je een bericht sturen naar: info@meetings.nl.

Beoordelingen

Op de website van meetings.nl komen fora voor waarin opdrachtgevers en de geleverde prestatie van de locatie beoordelen. Meetings.nl kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een locatie een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de locatie aan meetings.nl verzoeken om de beoordeling te verwijderen. meetings.nl zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Cookies

Meetings.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen de op jouw afgestemde diensten te leveren. Wij bieden ook bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Meer informatie over cookies kun je vinden op de volgende pagina van Microsoft: http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx . Deze link kan na enige tijd veranderen of niet meer juist zijn.

Minderjarigen en studenten

Minderjarigen en studenten kunnen geen gebruik van onze diensten maken.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Meetings.nl en andere sites

Op de site tref je een aantal links aan naar andere websites. meetings.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je vragen over het privacybeleid van meetings.nl dan kun je deze sturen naar: info@meetings.nl

Wijzigingen

Meetings.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van meetings.nl.

Laatste wijziging: mei 2018

In 3 stappen de perfecte locatie, boek nu

  • 1 Stel jouw bijeenkomst samen
  • 2 Ontvang kosteloos en vrijblijvend offertes
  • 3 Kies en boek